Egyéni felkészülőknek

Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel (vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel), jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori fokozat megszerzését. Az egyéni felkészülés alapján történő fokozatszerzést, mint kivételes eljárást, csak különösen indokolt esetben lehet alkalmazni. A jelentkezés elfogadását az ODT felvételi vizsga sikeres teljesítéséhez kötheti. A jelentkezés benyújtásának módját, illetve a szükséges dokumentumokat az ODT MSz 12.§ tartalmazza.

A képzésben kiemelt figyelemet kell fordítani a felvételi kérelem elbírálása során a következőkre:

  • Az egyéni képzésre jelentkező tudományos tevékenysége kapcsolódik az ODT valamely doktori iskolájának kutatási témáihoz.
  • Az egyéni képzésre történő felvételt az illetékes DI vezetése támogatja.
  • A jelölt témavezetőjével már közölt (vagy közlés alatt álló) eredményeket ért el.

A jelentkezés elfogadását követően az egyéni felkészülőnek komplex vizsgát kell tennie, melynek tárgyait és bizottságát az ODT jelöli ki. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő önköltséges hallgatói jogviszonyba kerül, elkezdődik a doktori fokozatszerzési eljárása. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén az ODT elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket. Kérelemre, az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján az ODT további krediteket is elismerhet.

Amennyiben az Orvostudományi DT a jelentkezést elfogadta, kijelöli a komplex vizsga bizottságát és tárgyait. Az egyéni jelentkezőnek a komplex vizsgát a jelentkezés elfogadását követő szemeszter kezdete előtt le kell tennie. Az egyéni felkészülő mellé az ODT – a szakmailag illetékes doktori iskola témavezetői közül - témavezetőt kér fel, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését.

Az egyéni felkészülők csak a doktori képzés első két évének tanulmányi kötelezettségei teljesítése alól kapnak felmentést, de a doktori (PhD) fokozatszerzés minden követelményét teljesíteniük kell. Az egyéni felkészülőnek a kutatási-disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási, illetve disszertációs krediteket a szervezett képzésben részt vevőkkel azonos módon kell megszereznie. Amennyiben az értekezés benyújtása a kutatási-disszertációs szakasz befejezése előtt megtörténik, a hátralévő kutatási és disszertációs krediteket a DT titkára jóváírja.

Frissítés dátuma: 2019.04.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.