A doktori képzés felvételi rendje

A szervezett doktori képzésnek egyetemünkön két formája van: a nappali (állami ösztöndíjas vagy önköltséges) és a levelező (önköltséges, munka melletti) forma. Mindkét képzési formára a Tudományos Igazgatóság a felvételi lehetőségeket és a felvétel feltételeit évente együttesen, a tudományterületi doktori tanácsok adatszolgáltatása alapján, tudományterületek és doktori iskolák szerinti bontásban hirdeti meg az országos felvételi tájékoztatóban és az egyetem honlapján.

Szervezett doktori képzésre jelentkezhetnek azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkeznek, vagy azt a felvétel évében megszerzik. A jelentkezőnek rendelkeznie kell államilag elismert, legalább középfokú (az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret B2 szintjének megfelelő), komplex (szóbeli és írásbeli készséget is igazoló, korábban „C” típusú) vagy azzal egyenértékű honosított nyelvvizsgával angol nyelvből. Nyelvvizsgáért felvételi pont nem adható.

Doktori képzésbe csak a www.doktori.hu lapon országosan meghirdetett témakiírásokra történő jelentkezéssel, sikeres felvételi bizottsági meghallgatás után lehet bekerülni.

A felvételi jelentkezési lap elektronikus formában elérhető a PhD Irodán, illetve a doktori iskoláknál. A felvételi jelentkezés határideje május 15., keresztféléves képzés esetén november 15.

A felvétel követelményei úgy kerültek meghatározásra, hogy biztosítsák a felvett hallgatók megfelelő előképzettségét és a kutatómunkához való pozitív hozzáállását. Legfontosabb követelmények a jó minőségű diploma, a magas szintű nyelvtudás, a kiemelkedő Tudományos Diákköri munka, az átgondolt kutatási program és a kutatási feltételek rendelkezésre állása. Ez utóbbi a témavezető szakmai kompetenciáját és a kutatási infrastruktúrát foglalja magában.

 

A felvételi pontozás rendszere

Az ODT-hoz tartozó iskolákba jelentkezők egységes felvételi eljáráson mennek keresztül (részleteket ld. alább). Csak a DI vezetése által előzőleg ellenőrzött és a DI vezető támogató aláírásával ellátott jelentkezés adható be.

 

I. Tanulmányi eredmény

(lezárt tanulmányi félévek átlaga* - 3.5) x 20

* maximum 10 félév, MSc diploma esetén maximum 4 félév

maximum 30 pont
II. Tudományos munka (maximum 30 pont):

Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (idegen nyelvű)

30 pont

Elsőszerzős referált (in extenso) folyóirat közlemény (magyar)

20 pont

OTDK díjazott előadás (első szerzős), I-III. helyezés

20 pont

Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (idegen nyelvű)

15 pont

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás (idegen nyelvű),

15 pont

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás

10 pont

Elsőszerzős, nem helyi és nem TDK poszter

10 pont

Nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény (magyar nyelvű)

10 pont

Elsőszerzős nem díjazott OTDK előadás

10 pont

Nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter

3 pont

Elsőszerzős TDK előadás

5 pont

Elsőszerzős pályamunka

5 pont

III. Kutatási téma

értékelést lásd alább

maximum 40 pont

 

A pontozás az alábbi elvek mentén történik:

  • Kutatási terv (0-5-10 pont)
  • A jelölt szakmai felkészültsége (0-5-10 pont)
  • A téma kidolgozásának szakmai feltételei (max. 15 pont) – témavezető tudományos teljesítménye, kutatási forrásai és a PhD képzésben elért eredményei
  • További 5 pontról az ODT dönt pontegyenlőségek, iskolák közötti aránytalanságok

Frissítés dátuma: 2019.04.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.